Pravila privatnosti

Izjava o privatnosti
Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije kupca na internet stranici Mirjana Mikulec Interijeri i Internet trgovine Mirjana Mikulec Interijeri odnosno u procesu registracije korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama internet stranice Mirjana Mikulec Interijeri i Internet trgovine (dalje u tekstu Mirjana Mikulec Interijeri). Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Domus nobilis d.o.o.  Domus Nobilis d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Stadlera 76, OIB: 95477203184, registriranog pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080574255, porezni broj: HR95477203184, tel: 385 1 2301 330, i  e-mail: (dalje u tekstu: Domus Nobilis d.o.o.), kao pružatelj usluga internetske stranice Mirjana Mikulec interijeri pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Kupci internet stranice Mirjana Mikulec interijeri (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama Mirjana Mikulec interijera i (u daljnjem tekstu Korisnici) pozivaju se da pročitaju sve navedeno u ovom dokumentu kako bi lakše razumjeli koje podatke Domus Nobilis d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti odnosno prijavom na internet stranici Mirjana Mikulec Interijeri kroz proces kupnje i narudžbe od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Mirjana Mikulec interijera, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje. 

 

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Domus Nobilis d.o.o.  putem internet stranice Mirjana Mikulec interijeri?  

Prilikom kupnje/narudžbe na Mirjana Mikulec internet stranici, Domus Nobilis d.o.o. će od budućeg Kupca/naručitelja zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, OIB, korisničko ime i lozinka. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka davanjem istih.  

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Mirjana Mikulec internet stranice, Domus Nobilis d.o.o. će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.  

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.  

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internet stranicu Mirjana Mikulec interijeri, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i Mirjana Mikulec interijeri internet stranicama koje su vam prikazane. Domus Nobilis d.o.o. preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun internet stranice Mirjana Mikulec interijeri ako će isti biti potrebno izraditi. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

 

U koju svrhu Domus Nobilis d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke? 

Domus Nobilis d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca internet stranice Mirjana Mikulec interijeri u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju internet stranici Mirjana Mikulec interijeri, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

Domus Nobilis d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. 

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 18 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti Mirjana Mikulec interijeri internetsku stranicu.

 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Kupac unosom svojih osobnih podataka i davanjem privole stavljanjem kvačice na za to predviđeno mjesto stvara  temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na internet stranici Mirjana Mikulec interijeri, a koji je sadržan u Uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.
Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na internet stranici Mirjana Mikulec interijeri, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu

 

S kojim primateljima Domus Nobilis d.o.o. dijeli osobne podatke? 

Domus Nobilis d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Domus Nobilis će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

 

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Domus Nobilis u trenutku plaćanja na internet stranici Mirjana Mikulec interijeri, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem HT payway usluge online naplate Hrvatskog telekoma, ugovornog partnera Domus Nobilisa. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Hrvatskog telekoma, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.   

Domus Nobilis d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Kupci se upućuju da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Hrvatskog telekoma d.o.o. na internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod Hrvatskog telekoma brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica.

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 

Domus Nobilis pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca internet stranice Mirjana Mikulec interijeri na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Domus Nobilis d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

 

Pristup i ispravak osobnim podacima  

Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Domus Nobilis d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu

 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

 

Pravo na prigovor 

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Domus Nobilisa d.o.o. odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka Domus Nobilis d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Domus Nobilis d.o.o. i provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice Mirjana Mikulec interijeri te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Domus Nobilis d.o.o. se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Izmjena Pravila privatnosti  

Domus Nobilis d.o.o može u bilo kojem trenutku izmijeniti Pravila privatnosti objavljivanjem izmijenjenog teksta Pravila privatnosti na Mirjana Mikulec stranici. Zato Domus Nobilis d.o.o. poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ako se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu Mirjana Mikulec interijeri. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici Mirjana Mikulec interijeri. Nastavak uporabe internetske stranice Mirjana Mikulec interijeri od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

 

Pravila o postupanju s „kolačićima“  

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Mirjana Mikulec interijeri internet stranici na razne načine npr. kako bi internet stranica Mirjana Mikulec interijeri funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija web pretraživača, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. 
Kolačići se mogu klasificirati kao: 
Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. www.mirjanamikulec.com koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete Mirjana Mikulec interijeri internetsku stranicu.
Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane Domus Nobilisa d.o.o., te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.
Koje su Vam opcije dostupne?  
U postavkama pretraživača kao što su internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ako odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na internet stranici Mirjana Mikulec interijeri.